Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2307292

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2307292

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2307292
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:59:40
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP Verveer-van Zanten, 770 4951
Datum B&W Besluit 04-12-2018
Gerelateerde zaak 2202254
Agendacommissie 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Rond de Maarten Harpertsz. Trompweg is een plan ontwikkeld voor ongeveer 72 grondgebonden woningen. De bestaande portiekflats worden gefaseerd gesloopt. De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 het stedenbouwkundig kader "Parklint Wielwijk" vastgesteld waarin de betreffende woningen zijn opgenomen. Dat stedenbouwkundig kader vormt de basis voor onderhavig bestemmingsplan "3e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Tromptuinen". Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld.

Gepubliceerd 12-12-2018