Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2305015

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2305015

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2305015
Onderwerp Kennisnemen van het RKC rapport 'Waar voor je geld', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-12-2018 10:14:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief raad Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2205331 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2205331 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Rapport Waar voor je geld - spotdag RKC Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van het RKC rapport 'Waar voor je geld', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2205331 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2205331 Raadsbesluit