Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2305015

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2305015

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2305015
Onderwerp Kennisnemen van het RKC rapport 'Waar voor je geld', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-12-2018 10:14:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad te sturen

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 10 april 2019 20:00
Besluit:

De commissie bespreekt de uitkomsten van het RKC Rapport 'Waar voor je geld'. Met name de vraag 'wat hebben beleidswensen nu werkelijk gekost?' kan vaak moeilijk uit de informatie van de (jaar)verslagen worden beantwoord. Wel kan de raad een specificatie van de kosten vragen. Vraag is ook welke kosten worden toegerekend aan een project. Zo blijven de kosten van de ambtelijke organisatie (uren) vaak buiten beeld. De commissie zou hierover graag met de wethouder in gesprek gaan in de volgende vergadering. De commissie adviseert om de voorstellen bij dit rapport als hamerstuk vast te stellen in de raad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 16 januari 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk ter bespreking door te geleiden naar de Auditcommissie.