Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2304430

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2304430

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2304430
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de nagekomen bijlage behorend bij raadsvoorstel Ontwikkelperspectief, haalbaarheidsanalyse en aanvangskrediet Amstelwijck (RIS 2291695)
Ingekomen/gepubliceerd 06-12-2018 15:40:20
Document Document type
Icoon voor documenttype 11122018 Ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit