Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2304403

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2304403

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2304403
Onderwerp Verzameldossier Energietransitie Dordrecht 2050
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2018 13:10:44
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2366456 Nee Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 M den Boer programma 14-03-2019
2210080 Nee Raadsinformatiebrief inzake aanvraag BKZ regeling Aardgasvrije wijken met wijkaanpak Crabbehof M den Boer programma 23-08-2018
2131137 Nee Raadsinformatiebrief inzake Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw M den Boer programma 09-04-2018
2116336 Nee Raadsinformatiebrief inzake Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050 M den Boer programma 09-04-2018
2044650 Nee Vaststellen Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050 JW Bleumer programma 27-10-2017