Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2304403

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2304403

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2304403
Onderwerp Verzameldossier Energietransitie Dordrecht 2050
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2018 13:10:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verzameldossier Energietransitie Dordrecht 2050 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Programma Themabijeenkomst expertmeeting Energietransitie 2050 - woensdag 21 november 2018.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Aardgasvrije gebouwde omgeving 21 nov 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Toekomstperspectief energieneutraal 21 nov 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Energie besparen Particulieren 21 nov 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Energie besparen Bedrijven 21 nov 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Werksessie gebouwde omgeving aardgasvrij 21 nov 2018 Algemeen