Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2303261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2303261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2303261
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Dordtpas (Ris 2303076)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 28-11-2018 14:54:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Dordtpas (Ris 2303076) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding Dordtpas Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Memo wethouder Heijkoop nadere toelichting geheimhouding BC Dordtpas Algemeen
Icoon voor documenttype 2018-12-18 Stemming 25-Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorende Algemeen
Icoon voor documenttype M16 Motie Dordtpas is geen mantelzorgcompliment.pdf Motie
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit