Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2303076 - Instemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2303076 - Instemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2303076
Onderwerp Instemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2018 11:33:07
Onderwerp Instemmen met de voorgestelde invoering van de Dordtpas
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Saveneije, 078 770 4727
Datum B&W Besluit 27-11-2018
Gerelateerde zaak 2194903
Adviescommissie 11-12-2018
Raad 18-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het coalitieakkoord en in de begroting 2019 is opgenomen dat we een Dordtpas willen introduceren voor alle Dordtenaren. Om de mogelijkheden hiervoor nader te onderzoeken, heeft een extern bureau een verkenning uitgevoerd. Deze verkenning heeft ten grondslag gelegen aan het ontwerp van de Dordtpas, dat u als bijlage bij dit raadsvoorstel vindt. De kernpunten van de ontwerp-Dordtpas zijn in dit raadsvoorstel opgenomen. De Dordtpas is er voor iedereen. Een aantal doelgroepen ontvangt de Dordtpas gratis of tegen gereduceerd tarief, voor anderen is de pas te koop tegen een standaardtarief. Met de Dordtpas kan men gratis of met korting gebruik maken van culturele, recreatieve en sportieve voorzieningen. Voor een aantal doelgroepen zal de Dordtpas voorzien worden van een tegoed. Geheimhouding De "businesscase Dordtpas" bevat financiƫle en programmatische uitgangspunten die bij openbaarmaking de aanbestedingsprocedure en onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden. Wij hebben daarom besloten geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze haalbaarheidsanalyse en stellen uw raad voor de geheimhouding in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Gepubliceerd 29-11-2018