Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2303067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2303067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2303067
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:59:40
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 4899
Datum B&W Besluit 27-11-2018
Gerelateerde zaak 2194450
Agendacommissie 11-12-2018
Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan "9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302" voorziet met name in het op een andere plaats situeren van de bedrijfswoning op dat perceel. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp met ingang van 10 september tot en met 22 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het plan ingediend, zodat het plan ongewijzigd vastgesteld kan worden.

Gepubliceerd 12-12-2018