Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2303067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2303067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2303067
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:59:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302 Bijlage
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302 Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding bestemmingsplan 9e Herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302 Bijlage
Icoon voor documenttype Geluidsonderzoek Bijlage
Icoon voor documenttype Bodemonderzoek Zuidendijk 302 Dordrecht, sept 2017 Bijlage
Icoon voor documenttype Flora fauna onderzoek Bijlage
Icoon voor documenttype Archeologisch onderzoek Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2194450 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2203502 Raadsbesluit