Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2303045

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2303045

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2303045
Onderwerp Vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 27-11-2018 16:28:39
Onderwerp Vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar D. Coenen
Datum B&W Besluit 27-11-2018
Raad 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met nieuwe formats voor raadsvoorstellen, startnotities en raadsinformatiebrieven (RIB's) wil de raad beter 'in positie komen' en ook een algemene kwaliteitsslag maken met de stukken. Dit komt voort uit het raadsbesluit 'Doorontwikkeling raad'. Het presidium heeft op 15 november jl. ingestemd met de nieuwe formats en besloten deze ter vaststelling door te sturen aan de raad als hamerstuk.

Gepubliceerd 27-11-2018