Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2303045

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2303045

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2303045
Onderwerp Vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 27-11-2018 16:28:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen nieuwe formats raadsvoorstel, startnotitie en raadsinformatiebrief Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Nieuwe formats voor raadsvoorstellen, startnotities en raadsinformatiebrieven.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage Voorstel format Raadsvoorstel.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage Voorstel format Startnotitie.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage Voorstel format RIB.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2203480 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Nieuwe formats voor raadsvoorstellen, startnotities en raadsinformatiebrieven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2203480 Raadsvoorstel