Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2299514

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2299514

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2299514
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijzigingsplan 'Zeedijk 1A'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:59:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 december 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.