Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2299508

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2299508

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2299508
Onderwerp Afwijzen verzoek om herziening van het bestemmingsplan Willemsdorp, teneinde de recreatiebestemming van het complex 'Rivierstaete' te veranderen in een woonbestemming
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2018 15:11:14
Onderwerp Afwijzen verzoek om herziening van het bestemmingsplan Willemsdorp, teneinde de recreatiebestemming van het complex 'Rivierstaete' te veranderen in een woonbestemming
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 20-11-2018
Gerelateerde zaak 2193342
Adviescommissie 28-11-2018 + 22-01-2019 + 29-01-2019 + 3-07-2019
Raad 9-07-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een verzoek ingediend om de recreatiebestemming van het complex "Rivierstaete" aan de Rijksstraatweg 321-351 te wijzigen in een woonbestemming. Geadviseerd wordt om dat niet te doen vanwege strijd met het gemeentelijk- en provinciaal ruimtelijk beleid, strijd met de Wet geluidhinder, dan wel vanwege de maatregelen die getroffen moeten worden om aan de Wet geluidhinder te kunnen voldoen en vanwege de precedentwerking die van een dergelijke bestemmingswijziging uitgaat.

Gepubliceerd 21-11-2018