Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2299480

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2299480

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2299480
Onderwerp Beantwoording artikel 40-vragen over de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils naar gebouw nachtopvangvoorziening aan Kromhout/Kasperspad te Dordrecht.
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2018 13:57:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording artikel 40-vragen over de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils naar gebouw nachtopvangvoorziening aan Kromhout/Kasperspad te Dordrecht. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording artikel 40-vragen over de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils naar gebouw nachtopvangvoorziening aan Kromhout/Kasperspad te Dordrecht Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij beantwoording art.40-vragen GroenLinks LDH Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage 2 bij beantwoording art.40-vragen GroenLinks LdH Algemeen