Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2299480

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2299480

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2299480
Onderwerp Beantwoording artikel 40-vragen over de voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils naar gebouw nachtopvangvoorziening aan Kromhout/Kasperspad te Dordrecht.
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2018 13:57:59
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 december 2018 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan en betrekt deze bij de bespreking van de RIB (2307369) op 18 december 2018.