Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 229858

Gemeente Dordrecht

Dossier - 229858

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 229858
Onderwerp Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester Dordrecht in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen
Ingekomen/gepubliceerd 26-08-2009 14:28:12
   
Vergadering - Buitengewone raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester - dinsdag 1 september 2009 19:00
Besluit:
De raad stelt unaniem, met in achtname van de opmerkingen van de Commissaris van de Koningin, de profielschets definitief vast.