Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2296337

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2296337

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2296337
Onderwerp Burgerinitiatief Pumptrack Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 15:30:22
Onderwerp Burgerinitiatief Pumptrack Dordrecht
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Agendacommissie 20-11-2018
Termijn agenda Inafwachting van notitie college
Adviescommissie 27-11-2018 + 11-12-2018
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 15-11-2018