Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2296335

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2296335

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2296335
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Voorlopige Prognose Grondbedrijf (Ris 2295196)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 28-11-2018 14:54:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit I RAAD Bekrachtiging geheimhouding Progn.Grondbedr Ontwerpbesluit Raad