Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2296204

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2296204

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2296204
Onderwerp Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2018 11:41:13
Onderwerp Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, 078 770 4743
Datum B&W Besluit 13-11-2018
Gerelateerde zaak 2191108
Agendacommissie 27-11-2018
Raad 18-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met dit voorstel wordt u gevraagd om het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022 vast te stellen. Hierin presenteert het college via acht lijnen op welke wijze het deze collegeperiode wil inzetten op het doel dat kinderen in Dordrecht kansrijk, veilig, gezond en met plezier kunnen opgroeien. Met dit plan zetten we ook in op een afbuiging van de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn; hiermee leveren we een bijdrage aan de ambities van het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. Een aantal lijnen wordt (deels) al uitgevoerd via bestaand beleid (met reguliere middelen) en een aantal lijnen wordt via nieuw beleid gerealiseerd. Met name als het gaat om 'nieuw beleid' wordt er een beroep gedaan op het innovatiebudget Sociaal Domein, waarvoor u in april 2019 een investeringsvoorstel ontvangt. In december 2017 heeft u het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid (MJP) ter vaststelling ontvangen. U heeft besluitvorming over het inhoudelijke deel vooralsnog uitgesteld. Wij zien het lokaal plan en het MJP namelijk als een integraal plan. In het voorliggende voorstel vragen wij u om akkoord te gaan met het inhoudelijke beleid dat is ingezet met het MJP en bijbehorend programmaplan. In het eerste kwartaal van 2019 volgt een financiƫle en inhoudelijke update van het MJP, welke ter vaststelling aan u zal worden vastgelegd.

Gepubliceerd 16-11-2018