Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2296204

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2296204

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2296204
Onderwerp Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2018 11:41:13
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2634754 Nee Instemmen met het plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' BMM de Jong programma 12-11-2020