Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2296204

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2296204

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2296204
Onderwerp Vaststellen Lokaal plan Jeugd 2019-2022 en meerjarenperspectief Jeugd ZHZ
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2018 11:41:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 december 2018 14:00
Status Aangenomen
Titel A2 Amendement Lokaal plan Jeugd
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Het Lokaal plan jeugd Dordrecht 2019-2022 vast te stellen, uitgaande van de volgende uitgangspunten: a. iedere Dordtse jeugdige verdient... 1. een goede start met gelijke kansen; 2. een sterk sociaal netwerk; 3. een veilig en liefdevol thuis; 4. gezond en fit te zijn; 5. zonder armoede op te groeien; 6. zijn/haar talenten te ontwikkelen; 7. mee te doen op school/de arbeidsmarkt; 8. snelle en passende ondersteuning wanneer nodig; b. de stijging van de kosten van jeugdhulp op (middel)lange termijn wordt afgebogen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de ambities van het Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid;
A2 Amendement Lokaal plan Jeugd 2019-2022.pdf