Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2295888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2295888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2295888
Onderwerp Vaststellen 2e Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 12:28:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 december 2018 19:30
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluitĀ dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.