Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2295888

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2295888

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2295888
Onderwerp Vaststellen 2e Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 12:28:29
Onderwerp Vaststellen 2e Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar CM Karsten, 770 4525
Datum B&W Besluit 13-11-2018
Gerelateerde zaak 2190874
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dit raadsvoorstel is de 2e verzamelwijziging van de Begroting 2018. De onderliggende deelwijzigingen worden afzonderlijk toegelicht. Na de Bestuursrapportage 2018 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een majeure afwijking op het actuele begrote resultaat. Wij informeren u hierover via dit voorstel en stellen voor de Begroting 2018 op deze punten aan te passen. Hierdoor daalt het verwachte positieve rekeningresultaat van € 4,1 miljoen naar € 1,6 miljoen. In dit raadsvoorstel is, zoals eerder is toegezegd aan de raad, een uitgebreidere toelichting gegeven op de oorzaken van vertragingen op investeringen en projecten.

Gepubliceerd 15-11-2018