Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2295530

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2295530

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2295530
Onderwerp Initiatiefvoorstel van de fracties CDA, VVD en ChristenUnie/SGP over Aanpak ondermijnende criminaliteit (aanpassing APV)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 12:28:29
Onderwerp Initiatiefvoorstel van de fracties CDA, VVD en ChristenUnie/SGP over Aanpak ondermijnende criminaliteit (aanpassing APV)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar J.C. Bakker
Termijn agenda in afwachting van reactie college
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

Initiatiefvoorstel Tegengaan onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemersklimaat. Aanpak ondermijnende criminaliteit

Gepubliceerd 15-11-2018