Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291687

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291687

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291687
Onderwerp Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 15102018 Ontwerp-raadsbesluit gewijzigde vaststelling DKIV.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Regels Chw-bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' Bijlage
Icoon voor documenttype Tussenuitspraak Raad van State DKIV Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2181302 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2192638 Raadsbesluit