Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291687

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291687

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291687
Onderwerp Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 december 2018 19:30
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties PVV en GroenLinks.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.