Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291687

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291687

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291687
Onderwerp Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV'
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Onderwerp Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 06-11-2018
Gerelateerde zaak 2181302
Agendacommissie 20-11-2018
Raad 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uw raad heeft op 28 juni 2017 het Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' vastgesteld (RIS-nummer 1946374). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) heeft op 27 juni 2018 een tussenuitspraak gedaan (nr. 201706342/1/R6) op de tegen het bestemmingsplan ingestelde beroepen. Uw raad is opgedragen met inachtneming van de uitspraak binnen zes maanden een nieuw besluit te nemen op twee van de afwijkingsbevoegdheden. Om te voldoen aan de tussenuitspraak omvat dit voorstel enkele technische aanpassingen in de planregels die de afwijkingsmogelijkheden deels schrappen, expliciet inperken en onderbouwen met een gerichte behoefteraming in de toelichting. Vóór 27 december 2018 dienen de tekortkomingen in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Dordtse Kil IV d.d. 28 juni 2017 te zijn hersteld.

Gepubliceerd 15-11-2018