Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291681

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291681

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291681
Onderwerp Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2018 16:19:57
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met bedrijfsverplaatsing Dolderman Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype bijlage 1 verkaveling Tweede Merwedehaven.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 RO procedure De Staart.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Herontwikkeling Binnen Kalkhaven.docx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2189140 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2192632 Raadsbesluit