Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291496

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291496

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291496
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2019 14:38:55
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 8 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

 • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) vraagt waarom de commissie en de raad niet actief zijn geïnformeerd over de maatregel om op de Merwedestraat één rijstrook als busbaan te gaan gebruiken.  
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de gewoonte is dat de raad vroegtijdig wordt geïnformeerd. De RIB is ook op het raadsinformatiesysteem  gepubliceerd voordat het in de krant kwam.    

 • De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) vraagt of het klopt dat de Wantijbrug in een zorgwekkende staat van onderhoud verkeert en of de verkeersveiligheid daarmee in gevaar is.  
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de brug hard toe is aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat heeft goed door hoe de staat van onderhoud is. Het zal niet zo zijn dat we hierop nog jaren wachten, het onderhoud moet snel opgepakt worden. De verkeersveiligheid is niet in het geding.    

 • Mevrouw Van den Bergh (PvdA) vraagt wat het college gaat doen na de uitspraak van de rechter dat er geen treinen meer mogen worden geparkeerd op de opstellocatie bij de Krommedijk.  
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij eerst de de uitspraak van de rechter gaat bestuderen. Ook gaan er gesprekken met omwonenden worden gevoerd. Wanneer de commissie nader wordt geïnformeerd hangt van het voorgaande af.    

 • De heer Chapel (CDA) vraagt naar de stand van zaken m.bt. de aanpak van de rattenplaag in Crabbehof.  
  Wethouder Stam antwoordt dat HVC op pad is gestuurd. De laatste tijd zijn er geen meldingen van ratten meer binnen gekomen. Als dat wel het geval is moeten inwoners dat bij de gemeente melden.    

 • De heer Van den Assem (PVV) vraagt waarom het college de minister een brief over 80 op de N3 heeft gestuurd.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hierover in 2017 een amendement is aangenomen door de raad. De vorige minister stond niet open voor aanpassing van de maximum snelheid. De actuele stikstofdiscussie is een goede aanleiding om het nog eens onder de aandacht te brengen.