Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291481

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291481

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291481
Onderwerp Termijnagenda commissie Fysiek
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2019 13:16:43
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 17 september 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Beter voor Dordt verzoekt het onderwerp zwerfafval op korte termijn te agenderen. De commissie ziet wel graag een combinatie met het Rekenkamerrapport over afvalbeheer omdat deze ook op dit onderwerp in gaat. Het rapport wordt in november of december verwacht. De griffier gaat bij de Rekenkamercommissie na of het rapport wellicht eerder aan de raad kan worden aangeboden.

De commissie neemt verder kennis van de termijnagenda.