Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291422

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291422

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291422
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:
De heer Soy (Beter voor Dordt) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de proef met verschillende manieren van afvalinzameling. Zijn fractie ontvangt klachten uit verschillende wijken. Er is vaak geen ondergrondse containers op redelijke loopafstand. Is een tussenoplossing mogelijk door gedurende de proef bovengrondse containers op loopafstand bij te plaatsen? Wethouder Van der Linden antwoordt dat er eind dit jaar een rapportage komt over de proef. Hij zegt toe de commissie nog te laten weten wat aan tussenoplossingen mogelijk is.