Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291421
Onderwerp Termijnagenda commissie Fysiek
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:
De heer Van der Plas (PvdA) wil graag spreken over het proces van de groenblauwe zone in relatie tot de Omgevingswet. Suggestie is dit in de raadswerkgroep Omgevingswet te doen.

De heer Kuhlmann (VVD) verzoekt om de beantwoording van zijn technische vragen over parkeerregulering beschikbaar te hebben als het onderwerp wordt besproken in de commissie van 14 mei.