Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2291356

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2291356

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2291356
Onderwerp Verkenning JGZ-aanbesteding
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2018 15:02:02
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 december 2018 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

Na een korte presentatie van de wethouder, geven diverse fracties aandachtspunten mee voor de aanbesteding. De wethouder:
- variëren in contactmomenten op basis van signalering is mogelijk
- in het aanbestedingsdocument is aandacht voor de verhouding kwaliteit/prijs
- een extra ronde om budget op te halen bij de raden komt door cao-voorzieningen en indexeringen; zienswijzeprocedure volgt
- wat betreft lokale sturing is er bewust voor gekozen om specifieke JGZ-activiteiten lokaal te houden, ten behoeve van lokaal jeugdbeleid


Wethouder zegt toe voor de kerst na te gaan:
- hoe de reserves/voorzieningen van DG&J zijn besteed
- hoe de overdracht van digitale dossiers wordt geregeld 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit agendapunt te verplaatsen naar 11 december.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties geven aan over onvoldoende informatie te beschikken om aandachtspunten te kunnen meegeven aan de wethouder. Over welke onderwerpen gaat het? Welke keuzevrijheid heeft onze gemeente? De commissie geeft aan korte presentatie te willen van de wethouder en dit te combineren met de agendapunten over jeugd op 27 november.