Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2288417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2288417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2288417
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verlenging pilot deelfietsen in Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verlenging pilot deelfietsen in Dordrecht
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJM Vissers, tel.no. 4938
Datum B&W Besluit 30-10-2018
Gerelateerde zaak 2183015
Agendacommissie 20-11-2018
Raad 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In december 2017 is Arriva gestart met de 'Pilot deelfietsen'. In december 2018 zal de DAV-concessie echter overgaan van Arriva naar de nieuwe concessiehouder Qbuzz. Het blijkt dat de periode van één jaar te kort is geweest. De pilot zal daarom met de nieuwe concessiehouder Qbuzz worden voortgezet voor een periode van twee jaar onder dezelfde voorwaarden (met uitzondering van de locaties). De beleidsregels en nadere regels hoeven hierop niet aangepast te worden. Wel is hiervoor bijlage A, behorende bij de beleidsregels deelfietsen Dordrecht, over de potentiële locaties aangepast en door ons college vastgesteld.

Gepubliceerd 15-11-2018