Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2288417

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2288417

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2288417
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verlenging pilot deelfietsen in Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 december 2018 19:30
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.