Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2288330

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2288330

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2288330
Onderwerp Vaststellen gebiedsindeling Omgevingsvisie (versie oktober 2018)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het verzoek van het college dit voorstel in te trekken.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 maart 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Wethouder Burggraaf zegt toe de teksten over de Dordtwijkzone en de bedrijventerreinen nog aan te passen in het definitieve raadsvoorstel. Met deze toezegging adviseert de commissie de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 januari 2019 20:10 - Adviescommissie
Besluit:

Voor de commissie is onduidelijk wat de raad nu precies vast gaat stellen en wat de consequenties daarvan zijn. Zo vindt de commissie het bijgevoegde kaartje onduidelijk en verwarrend en wordt de onderbouwing van bepaalde zones gemist. De commissie vraagt zich af waarmee en binnen welke kaders het college nu het gesprek met de stad aan wil gaan. Daarbij wordt de sociale kant gemist in het voorstel. De commissie wil wel voortgang houden en kan zich ook vinden in het voorgestelde vervolgproces.
Wethouder Burggraaf geeft aan dat het raadsbesluit anders geformuleerd had moeten worden in de zin van dat het de start van een proces is. Hij stelt voor met de raadswerkgroep Omgevingswet nog een keer bij elkaar komen om onder andere het kaartje nog een keer te bespreken voordat we de stad in trekken. Het kaartje is overigens bedoeld voor het bepalen van met wie in het vervolgproces wordt gesproken.

De commissie concludeert dat het raadsvoorstel eerst in de raadswerkgroep Omgevingswet nog een keer nader wordt doorgesproken en dat de opbrengst daarvan een plek krijgt in een aangepast raadsvoorstel. Dat komt dan opnieuw op de agenda van de commissie voordat het participatietraject met de stad start. Ondertussen kan dit traject wel verder door het college worden voorbereid.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 december 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het raadsvoorstel inhoudelijk te bespreken in de commissie van 22 of 29 januari 2019.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel inhoudelijk te bespreken in combinatie met de lokale paragraaf van de woonvisie.