Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2288330

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2288330

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2288330
Onderwerp Vaststellen gebiedsindeling Omgevingsvisie (versie oktober 2018)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Onderwerp Vaststellen gebiedsindeling Omgevingsvisie (versie oktober 2018)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Tenslotte
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer / PJJ Theijn, telno. 770 4831 / 770 4195
Datum B&W Besluit 30-10-2018
Gerelateerde zaak 2170596
Agendacommissie 20-11-2018
Adviescommissie 22-01-2019 +12-03-2019
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De omgevingsvisie is het nieuwe (verplichte) instrument uit de aankomende Omgevingswet en biedt kansen om ambities op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen te vertalen naar een langetermijnvisie voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Dordrecht. Met dit raadsvoorstel worden de gebiedsindeling, de prioritaire thema's en de randvoorwaarden voor de procesuitwerking vastgesteld.

Gepubliceerd 15-11-2018