Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2287690

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2287690

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2287690
Onderwerp Wijzigen beheersverordening Essenhof (1e wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-11-2018 11:04:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD wijziging Beheersverordening Essenhof na JAR.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Wijzigen beheersverordening Essenhof (1e wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype B&W besluit 2180919 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2180919 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2189044 Raadsbesluit