Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2287673

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2287673

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2287673
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype toelichting bp Regiokantoor.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype regels bp Regiokantoor.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype verbeelding bp Regiokantoor.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype akoestisch onderzoek.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype historisch bodemonderzoek.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype P18-034 QS Noordendijk-Oranjelaan te Dordrecht.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype P18-082 AO Noordendijk-Oranjelaan, Dordrecht definitief.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype rapport bedrijven en mileuzonering en ev.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Staat van Bedrijfsactiviteiten.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2183002 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2189027 Raadsbesluit