Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2287673

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2287673

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2287673
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Regiokantoor e.o.
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G. van Oost-Bode, tel.no. 770 4274
Datum B&W Besluit 30-10-2018
Gerelateerde zaak 2183002
Agendacommissie 20-11-2018
Raad 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Nu duidelijk is welke ontwikkelingen zich gaan voordoen in het gebied Stadswerven zuid, is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld om in een later stadium op basis van dit bestemmingsplan omgevingsvergunningen te kunnen verlenen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan worden vastgesteld.

Gepubliceerd 15-11-2018