Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2287592

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2287592

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2287592
Onderwerp Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 en het wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD herziening grex Stadswerven 2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 218029 - Voorblad (1).xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 218029 rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 218029 rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 219006 - Voorblad (1).xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 219006 Rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 219006 Rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2181868 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2188946 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Raadsbesluit