Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2287592

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2287592

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2287592
Onderwerp Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 en het wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Onderwerp Vaststellen herziening bouwgrondexploitatie Stadswerven 2018 en het wijzigen van de begroting
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RHCM van Vugt / G van Oost-Bode, tel.no. 770 4293 / 770 4274
Datum B&W Besluit 30-10-2018
Gerelateerde zaak 2181868
Agendacommissie 20-11-2018
Raad 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De grondexploitatie van het project Stadswerven 2018 is herzien op basis van prijspeil 1 januari 2019. Het resultaat van de herziene grondexploitatie is € 2,3 miljoen minder tekort op de eindwaarde. Dit is onder andere het gevolg van de stijging van de grondopbrengsten. De aanleidingen van deze herziening zijn: - de versnelling van de woningbouwproductie; - de een geactualiseerde planning en kostenraming tot en met het einde van het project op basis van de nieuwe raamkoopovereenkomst met Ontwikkelcombinatie De Werven (OCW) d.d. juli 2018; - de toevoeging van vlek I, in Stadswerven–zuid, aan de bouwgrondexploitatie.

Gepubliceerd 15-11-2018