Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2287574

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2287574

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2287574
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2018 13:19:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, tel.no. 770 4176
Datum B&W Besluit 30-10-2018
Gerelateerde zaak 2180810
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften heeft haar jaarverslag 2017 uitgebracht. Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag. In 88% van de gevallen zijn de bezwaarschriften binnen de wettelijke behandeltermijn van 18 weken afgedaan. De commissie constateert enkele verbeteringen maar formuleert ook enkele aanbevelingen. Deze zijn onder de aandacht gebracht van de Clustermanagers met de vraag om daar aandacht aan te besteden.

Gepubliceerd 06-11-2018