Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2285901

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2285901

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2285901
Onderwerp VERVALLEN Initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA over aanpak parkeerproblematiek, fietsonveiligheid en fietsparkeren bij de sportvereniging Oranje Wit (AANGEPAST VERSIE RIS 2470467)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Initiatiefvoorstel van de fractie van het CDA over aanpak parkeerproblematiek, fietsonveiligheid en fietsparkeren bij de sportvereniging Oranje Wit Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aangepaste versie Inititiatiefvoorstel Oranje Wit versie 07-06-2019 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit initiatiefvoorstel CDA - versie 11 juni 2019 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Verbeelding 2 06-06-2019 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Kostenopzet oud - nieuw 06-06-2019 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Foto 1 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Foto 2 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Begroting Parkeren en Fietsverbinding Parkeerterrein Oranje Wit Bijlage
Icoon voor documenttype Alternatieven fiets Oranje-Wit Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting collegeadvies mbt het initiatiefvoorstel aanpak parkeerproblematiek bij Oranje Wit Bijlage