Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2283725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2283725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2283725
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 08-11-2018 15:02:02
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie GroenLinks over voorgenomen verhuizing dagopvangvoorziening Leger des Heils
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Agendacommissie 20-11-2018
Gepubliceerd 08-11-2018