Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2282754

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2282754

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2282754
Onderwerp Brief van de heer Barel over gang van zaken werkzaamheden Parallelweg en Dorste Kil IV
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 november 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter beantwoording door te geleiden naar het college. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.