Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2282377

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2282377

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2282377
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel over ontwikkelperspectief Amstelwijck (RIS 2291695)
Ingekomen/gepubliceerd 12-11-2018 15:10:31
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel over ontwikkelperspectief Amstelwijck (RIS 2291695)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Opening
Gepubliceerd 12-11-2018