Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2282376

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2282376

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2282376
Onderwerp Samenvatting door de heer Knijff aan de raadsfracties inzake Groote Waard - Valkzicht
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Onderwerp Samenvatting door de heer Knijff aan de raadsfracties inzake Groote Waard - Valkzicht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van (deel 2, niet zichtbaar)
Agendacommissie 20-11-2018
Gepubliceerd 15-11-2018