Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2278542

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2278542

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2278542
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de CDA fractie over krapte op de woningmarkt voor jongeren c.q. starters
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2018 14:28:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoorden artikel 40-vragen inzake krapte op de woningmarkt voor jongeren c.q. starters Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording vragen art. 40 RvO fractie CDA over Krapte woningmarkt jongeren c.q. starters Antwoordbrief